Oświadczenie w związku z prawomocnym skazaniem dwóch osób, które w przeszłości wykonywały przewozy na trasie do Morskiego Oka.
Sprawy organizacyjne

Oświadczenie w związku z prawomocnym skazaniem dwóch osób, które w przeszłości wykonywały przewozy na trasie do Morskiego Oka.

W związku z prawomocnym skazaniem dwóch osób, które w przeszłości wykonywały przewozy na trasie do Morskiego Oka, jak również w nawiązaniu do komunikatów prasowych komentujących ta sprawę Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka informuje, że przypadki te miały charakter incydentalny, a jakiekolwiek sugestie dotyczące stałych praktyk, w wyniku których  miałyby cierpieć konie są bezpodstawne.
Usługi przewozu realizowane są przez fiakrów zgodnie z regulaminem świadczenia usług TPN, powstałym z udziałem lekarzy weterynarii, zaś wszelkie naruszenia spotykają się z reakcja zarówno TPN jak i Stowarzyszenia.
Mając na uwadze doniesienia i komentarze medialne, w których wielokrotnie znajdują się nieusprawiedliwione uogólnienia Stowarzyszenie podejmuje obecnie działania zmierzające do zapewnienia pełnego dostępu do informacji o dobrostanie koni wykonujących przewozy do Morskiego Oka oraz dla stałego poszerzania wiedzy samych fiakrów o działaniach zmierzających do zachowania tego dobrostanu.