Coroczne szkolenie fiakrów
Ciekawostki, Sprawy organizacyjne

Coroczne szkolenie fiakrów

W dniu 10 stycznia 2024 r. odbyło się coroczne regulaminowe szkolenie fiakrów.