Jak pracują konie na drodze do Morskiego Oka?

Fiakrzy pracują w systemie dziesięciodniowym, dzieląc się na 3 grupy. Każda grupa jeździ po 10 dni w miesiącu. Dziennie na trasie pracuje 20 zaprzęgów.
W sezonie turystycznym (lipiec, sierpień) pracują po 30 zaprzęgów na dzień w systemie piętnastodniowym. Każdy wozak przeciętnie posiada 3 pary koni na 10 dni pracy w miesiącu.

Praca zaprzęgu wygląda następująco:

  1. jazda w górę zajmuje ok 60 min – stępem
  2. w połowie drogi znajdują się poidła przy których w razie potrzeby konie są pojone
  3. na Włosienicy obowiązkowy postój po wjechaniu na górę minimum 20min
  4. droga w dół zajmuje ok 30 minut, kłusem
  5. postój na dole minimum 2 godziny

Na wozie może znajdować się 12 Klientów (kurs w górę), lub 15 Klientów (kurs w dół). Natomiast na saniach może znajdować się jednocześnie 9 Klientów (sanie duże), lub 4 Klientów (sanie małe). Do ilości Klientów na wozie i saniach nie wlicza się dzieci w wieku poniżej 4 lat (jeżeli ich liczba nie przekracza jednocześnie na wozie więcej niż pięć).

Każdy wozak posiada kartę pracy, w której zawarte są: godzina wyjazdu jak również odpoczynku koni oraz imiona koni pokrywające się z imionami w paszportach. Wozacy posiadają imienną licencję wydawaną przez Tatrzański Park Narodowy. Fiakrzy przechodzą co roku szkolenia prowadzone przez lekarzy weterynarii oraz hipologów.

Konie na co dzień pracujące na trasie turystycznej do Morskiego Oka można zobaczyć również podczas otwarcia Góralskiego Karnawału, Sabałowych Bajań oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym i tradycyjnym w Bukowinie Tatrzańskiej. Można wtedy podziwiać paradne zaprzęgi.