Ciekawostki, Dla turystów, Nasze konie, Różności

Zmiana ilości turystów na fasiągach

Od 2014 roku na fasiągach wożących turystów z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy w miejsce 14 pasażerów wprowadzono zmianę – może być ich tylko 12. Ograniczono liczbę i bardziej sprecyzowano także zasady dotyczące przewożenia dzieci i młodzieży.

Wstępne porównanie wyników badań fizjologicznych przeprowadzonych podczas komisyjnej oceny dopuszczającej do pracy konie fiakierskie na tej trasie pozwala zaobserwować, iż nie ustalono istotnych różnic w średnich wielkościach liczby uderzeń serca, liczby oddechów i oceny stopnia odwodnienia organizmu zwierząt badanych przez tych samych lekarzy weterynarii w roku 2013 i w roku 2014. Podobnie badając konie w roku 2012 nie zaobserwowano istotnych różnic w tych samych parametrach badanych u koni wyjeżdżających do Włosienicy po raz pierwszy i badanych u tych samych koni wyjeżdżających po ponad dwu godzinnym odpoczynku po raz wtóry.

Dokładna analiza wspomnianych wyników badań będzie możliwa po wykonaniu adekwatnych testów statystycznych i po przygotowaniu odnośnej publikacji zaopatrzonej w fachowy komentarz.