W dniach 31.05-02.06 2019r. odbyły się badania koni pracujących na trasie do Morskiego Oka
Dla turystów, Nasze konie

W dniach 31.05-02.06 2019r. odbyły się badania koni pracujących na trasie do Morskiego Oka

W dniach 31.05-02.06 2019r., w różnych warunkach pogodowych od deszczu do słońca, komisja złożona z 3 lekarzy weterynarii oraz hipologa przebadała łącznie 293 konie pracujące na trasie do Morskiego Oka.

Ponieważ z różnych powodów nie wszystkie zwierzęta zostały doprowadzone do badań wyznaczono dodatkowy termin na początek lipca. Wtedy zostaną przebadane pozostałe konie. Badania potwierdziły dobrą kondycję większości skontrolowanych koni, jednak 5 z nich zostało skierowanych do powtórnego badania, jeden został wycofany z pracy na trasie do Morskiego Oka.

Jak zwykle pracę komisji wspomagała duża grupa wolontariuszy wyznaczonych przez TPN, a także poszczególnych lekarzy. Bez pomocy wolontariuszy ta praca byłaby nie możliwa do wykonania tym samym dziękujemy za ciężką i rzetelnie wykonaną ich pracę.

Bardzo dziękujemy turystom za wyrozumiałość i akceptację niedogodności wynikających z konieczności wykonania regulaminowych badań.

Całościowe wynik będą podane przez TPN w corocznym raporcie po ostatniej turze badań.