Nasze konie, Różności

Protest naukowców przeciwko próbie likwidacji konnego transportu turystów do Morskiego Oka

Protest podpisało 38 naukowców specjalistów hodowli i użytkowania koni z całej Polski.

Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Protest naukowców przeciwko próbie likwidacji konnego transportu turystów do Morskiego Oka

Jako naukowcy związani z hodowlą i użytkowaniem koni wyrażamy głębokie zaniepokojenie próbą likwidacji zaprzęgów konnych wożących turystów do Morskiego Oka. Jesteśmy świadkami zmasowanej akcji medialnej, która w sposób nieobiektywny i nieprawdziwy przedstawia wykorzystywanie koni przez górali. Wybiórczo pokazywane są jedynie drastyczne wypadki, które nie mogą przesłaniać całego zagadnienia.

Konie są zbyt kosztowne w utrzymaniu, by podobnie jak psy miały szansę towarzyszyć człowiekowi nie wykonując żadnej pracy. W ciągu tysiącleci w dużej mierze właśnie dzięki ich pracy rozwinęła się cywilizacja, a konie stały się tak liczne i zróżnicowane rasowo. Jeśli konie nad Morskim Okiem nie będą pracować w zaprzęgu, prędzej czy później zostaną zgładzone i znikną z krajobrazu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie można ratować zwierząt poprzez ich unicestwienie.

Górale-fiakrzy oraz osoby z nimi współpracujące (hodowcy koni, weterynarze, podkuwacze itp.) stracą podstawowe źródło utrzymania. Transport konny na terenie TPN jest naturalnym, ekologicznym i zgodnym z tradycjami elementem górskiego krajobrazu, stanowiąc wielką atrakcję turystyczną, z której my Polacy możemy być dumni. Fiakrzy dbają o swoje konie nie tylko ze względu na wielopokoleniowe dziedzictwo, ale też dlatego, że są one w pewnym sensie narzędziem ich pracy.

Jest oczywiste, że wysiłek koni powinien być limitowany. Użytkowanie koni, na które fiakier uzyskuje licencję z TPN, są określone warunkami zawartymi w Regulaminie. Ostatnio uległy one znacznym obostrzeniom w wyniku dyskusji i ustaleń dokonanych w szerokim gronie przedstawicieli TPN, naukowców, organizacji obrońców zwierząt i użytkowników koni. Dyskusja ta była poprzedzona wykonaniem ekspertyz oraz analizą naukową. Konie pracujące na trasie do Morskiego Oka są poddawane kontroli przez hipologów i lekarzy weterynarii przynajmniej raz w sezonie. W ostatnich badaniach, którymi objęto 277 koni, tylko trzy wykazywały przekroczone typowe zakresy badanych parametrów fizjologicznych. Wskaźniki te najczęściej były niższe niż u wyczynowych koni sportowych np. rajdowych czy wyścigowych. Niestety nigdy nie można wykluczyć zachorowań lub wypadków koni, podobnie jak zdarzają się przypadki kontuzji, a nawet śmierci ludzi podczas uprawiania sportu.

Jako hipolodzy jesteśmy miłośnikami koni szczególnie zainteresowanymi ich dobrostanem i właściwym użytkowaniem. Protestujemy przeciw próbom likwidacji konnego transportu turystów do Morskiego Oka uważając je za kampanię przeciwko zwierzętom, a za powszechną industrializacją środowiska.

Do wiadomości:

Ministerstwo Rolnictwa
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
Tatrzański Park Narodowy
Polski Związek Hodowców Koni

Załącznik: Ratujmy koni pod Morskim Okiem

Podpisy pod protestem:

Prof. dr hab. Anna Stachurska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. inż. Ryszard Kolstrung Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Krystyna Chmiel Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Dr nauk wet. Witold Kędzierski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Silmanowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu
Dr hab. Ewa Jodkowska prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr inż. Michał Pluta Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Ryszard Pikuła Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr inż. Grażyna Polak Instytut Zootechniki PIB
Dr hab. n. wet. Małgorzata Dzięrzecka SGGW w Warszawie
Dr inż. Marcin Komosa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Mgr inż. Marlena Boroń PAN Popielno
Dr inż. Adriana Pawelec Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr inż. Ewa Jastrzębska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mgr inż. Katarzyna Wolińska doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Mgr inż. Agata Danielewicz doktorant Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Siedlce
Mgr inż. Izabela Wilk doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dr hab. Iwona Janczarek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Katarzyna Strzelec Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński Instytut Zootechniki PIB
Dr inż. Magdalena Pieszka Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Jarosław Łuszczyński Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Bogusława Długosz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Zenon Podstawski Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Mgr inż. Katarzyna Olczak doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dr hab. inż. Jadwiga Topczewska prof. nadzw. Uniwersytet Rzeszowski
Dr inż. Alicja Borowska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prezes Polskiego Związku Hodowców Koni
Mgr inż. Andrzej Stasiowski dyrektor biura Polskiego Związku Hodowców Koni
Dr inż. Leszek Sołtys Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr inż. Maciej Jackowski
Dr hab. inż. Marek Sapuła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr inż. Krzysztof Bocian Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr inż. Bogusława Długosz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Jarosław Kamieniak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu