Omówienie wyników badań koni w Morskim Oku wykonanych w 2014 roku
Nasze konie, Różności

Omówienie wyników badań koni w Morskim Oku wykonanych w 2014 roku

Omówienie wyników badań koni w Morskim Oku wykonanych w 2014 roku (wg opinii dr Pawła Golonki, pracującego z ramienia organizacji prozwierzęcych):

konieirumaki1

Badania były przeprowadzone w czerwcu na grupie 221 koni pracujących w zaprzęgach parami na drodze z Palenicy do Włosienicy. Warunki pogodowe w dniach badania były umiarkowane – zachmurzenie zmienne, temperatura powietrza (Włosienica) od 18 stopni C (piątek) do 13 – 14 (sobota, niedziela)

W badaniach oceniano stan ogólny koni, pielęgnację, stan układu krążenia i oddechowego zwracano uwagę na ewentualne odwodnienie, deformacje narządu ruchu mogące mieć wpływ na dobrostan zwierząt oraz psychikę i zachowanie zwierząt.

Stan ogólny: większość zwierząt przedstawiona do badań była w dobrej kondycji i stanie utrzymania, jeśli zdarzały się odchylenia, to raczej w stronę zbytniego zapasienia niektórych koni wskazującego na nieprzygotowanie kondycyjne przed sezonem

Pielęgnacja: znakomita większość koni była wyczyszczona, otarcia zabezpieczone preparatami w aerozolu (Fatroximin i podobne), uprząż zadbana i konserwowana w pojedynczych przypadkach zwrócono fiakrom uwagę na zbyt ciasne chomąta.

Stan układu krążenia i oddechowego: u większości koni tętno po przybyciu na górę wynosiło około 60 uderzeń na minutę i szybko normowało się Konie, których parametry znacząco odbiegały od reszty zostaną omówione na końcu raportu.
Ilość oddechów była różna zwykle poniżej ilości uderzeń serca i ilość ich dość szybko spadała po chwili odpoczynku.

W związku z niezbyt wysoką temperaturą nie odnotowano zbytniego stopnia odwodnienia u koni.

Deformacje i odchylenia od normy klinicznej w zakresie narządu ruchu omówione będą poniżej.

Należy zauważyć, że większość koni podczas badania zachowywała się spokojnie i ufnie, co świadczy o poprawnym codziennym traktowaniu ich przez właścicieli.

Stwierdzone nieprawidłowości: sześć koni budziło niepokój badającego:

Konie te, zdaniem badającego powinny być powtórnie przedstawione do badania w terminie 29 lipca 2014!

Koni, u których klinicznie stwierdzono zmiany w aparacie ruchu mogące mieć wpływ na dobrostan zwierząt naliczono 11:

Konie te mogą odczuwać objawy kliniczne ( bolesność ) związane z wymienionymi zmianami. Wskazane byłoby indywidualne badanie przez lekarza i ewentualnie wdrożenie procesu leczenia, o ile zmiany są bolesne. Do przebadania koni dobrze byłoby nakłonić fiakrów – konie nie są badane w kłusie, w związku z tym nie można wyciągać bez badania indywidualnego żadnych wniosków co do możliwości pracy.

W podsumowaniu pierwszej części badań koni można wskazać konieczność zapewnienia przez TPN dostępu do zimnej wody na postoju w Palenicy. Wodę można dostarczać beczkowozem, tak aby Fiakrzy mieli możliwość pojenia koni podczas długiego postoju. Jest to tym bardziej uzasadnione, że przebudowa Palenicy jest na razie przed realizacją.

W dodatkowym terminie do badań stawiło się 49 koni, w tym 3 do ponownego badania. Trzy dalsze konie nie stawiły się. Grupa dodatkowa koni wykazała się w zasadzie dobrym stanem zdrowia.

Wnioski końcowe: po uzgodnieniu z Panem Dr Markiem Tischnerem z pracy w Morskim Oku powinny być wycofane 3 konie.

Ogółem z listy koni zgłoszonych nie pojawiło się 27 koni.

Stan koni przebadanych wskazuje na poprawę dobrostanu zwierząt nawet w porównaniu z badaniami z sierpnia zeszłego roku. Świadczy o tym nie tylko kondycja fizyczna i stan utrzymania, ale przede wszystkim spokój przeważającej liczby zwierząt podczas badania. Co do kondycji fizycznej nasuwa się spostrzeżenie, że część zdrowych koni przyszła do pracy w kondycji alkierzowej, zbyt otyłych, choć przez to dobrze wyglądających. Górale skarżą się że mają mało czasu na wdrożenie koni do pracy przed sezonem, tym niemniej należy na ten aspekt położyć duży nacisk.

Należałoby zapewnić dostęp do wody na Palenicy – do czasu remontu wyjściem jest podstawianie beczkowozu.