Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt
Różności, Sprawy organizacyjne

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt

Wczoraj wieczorem (17.12.2014) odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, po raz wtóry poświęcone przewozom konnym do Morskiego Oka.

Tym razem, oprócz parlamentarzystów i przedstawicieli organizacji pro-zwierzęcych w obradach tych wzięli udział także fiakrzy posiłkowani przez zaproszonych przez nich specjalistów: lekarzy weterynarii, zootechników – hipologów, prawników.

Omawiano ekspertyzy, sytuację na trasie, rzetelne wyniki badań zootechniczno-weterynaryjnych,  zamierzenia TPN. Mocnego poparcia dla Fiakrów udzielił Senator RP, Pan Prof. St. Hodorowicz. Dziękujemy!

W zakończeniu dyskusji padła akceptowana przez Fiakrów propozycja skierowana do wszystkich obecnych, często dzisiejszych adwersarzy, by wspólnie podjąć – w miejsce teoretyzujących opinii – praktyczne badania wysiłku koni na tej trasie i jego wpływu na zdrowie pracujących tam zwierząt.

2014-12-17_17.34.50

2014-12-17_17.35.45

2014-12-17_19.08.46