Dr hab. Ryszard Kolstrung: Ratujmy konie pod Morskim Okiem

To nie jest informacja, że w górach w jaskini pod Morskim Okiem odkryto nowy reliktowy typ konia, lecz że konie góralskie, które od dziesięcioleci tam pracowały, mają być zastąpione Meleksami. Jest to wynik medialnej nagonki, która została rozpętana przez organizacje tzw. „prozwierzęce”, po nieszczęśliwym wypadku śmierci konia na trasie do Morskiego Oka. Nie da się ukryć, że przypadek ten, jakkolwiek incydentalny, robi bardzo przykre wrażenie tym bardziej, że zdarzył się…

Stanisław Chowaniec: O pracy fiakra dla czasopisma N.P.M. 9/2011

Wywiad został opublikowany w miesięczniku n.p.m. nr 9/2011. Wszelkie rozpowszechnianie i wykorzystywanie tego tekstu lub jego fragmentów, wymaga zgody Redakcji. (Uaktualnienie danych własne) Stanisław Chowaniec – prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Jest Pan prezesem… Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska. Skomplikowana nazwa. Ale oddaje istotę sprawy. Stowarzyszenie zrzesza górali przewożących turystów z Palenicy Białczańskiej na Włosienicę (czyli niecałe dwa kilometry poniżej Morskiego Oka). I wszyscy fiakrzy…

Fiakrzy znad Morskiego Oka pod ostrzałem

Posłowie wzięli na celownik transport konny turystów na najpopularniejszym szlaku w Tatrach. Idą za głosem ludu. Wbrew opinii specjalistów, którzy bronią transportu konnego.

Zmiana ilości turystów na fasiągach

Od 2014 roku na fasiągach wożących turystów z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy w miejsce 14 pasażerów wprowadzono zmianę – może być ich tylko 12. Ograniczono liczbę i bardziej sprecyzowano także zasady dotyczące przewożenia dzieci i młodzieży.

Protest Polskiego Związku Hodowców Koni

Polski Związek Hodowców Koni wystosował do Ministra Środowiska pismo, w którym protestuje przeciwko próbie likwidacji transportu konnego turystów do Morskiego Oka.