Ciekawostki, Nasze konie, Różności

Główny Lekarz Weterynarii: Używanie koni na Drodze do Morskiego Oka nie łamie prawa

W opublikowanym w internecie oświadczeniu Główny Lekarz Weterynarii napisał, że używanie koni na Drodze do Morskiego Oka „nie jest działaniem niezgodnym z przepisami o ochronie zwierząt”.

GLW wydał oświadczenie w związku z kierowanymi do niego żądaniami osób prywatnych, które domagają się wprowadzenia zakazu pracy koni na Drodze do Morskiego Oka.

Oto całe oświadczenie:
„Użytkowanie koni pociągowych do przewozu osób nie jest działaniem niezgodnym z przepisami o ochronie zwierząt. Nie ma więc podstaw do wydania zakazu prowadzenia takiej działalności. Jednakże, w przypadku osób, które nie postępują zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt sprawa powinna zostać zgłoszona do organów ścigania. Ponadto, gospodarz terenu Tatrzański Park Narodowy, w trosce o dobrostan koni, wprowadził regulamin przewozów, który nakłada na fiakrów konkretne obowiązki.

Kontrole w zakresie przestrzegania ww. regulaminu prowadzą funkcjonariusze Służby i Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Tatrzański Park Narodowy wprowadził także coroczne badania koni pracujących na trasie do Morskiego Oka, przeprowadzane przez lekarzy weterynarii specjalistów w zakresie chorób koni oraz zootechnika lub hipologa. Wszystkie przypadki zgłaszane Inspekcji Weterynaryjnej będą szczegółowo sprawdzane, a powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie nakazywał działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zapewnienie właściwych warunków utrzymania koni, zapewnienie właściwej opieki, w tym opieki lekarsko – weterynaryjnej, a w przypadkach, które będą świadczyły o znęcaniu się nad zwierzętami przekaże sprawę organom
ścigania.

Jednakże, każda osoba, która jest świadkiem postępowania niezgodnego z regulaminem powinna zgłosić to pracownikom Tatrzańskiego Parku Narodowego, zaś w przypadku łamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt pracownikom Tatrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio Policji”.